GEAR SERVICE s.r.o. ve spolupráci s mateřskou společností dodává svařované skříně do hmotnosti 20t pro všechny typy průmyslových převodovek.

Svařovanou skříň převodovky jsme schopni vyrobit jak dle výrobní dokumentace, tak dle vlastního návrhu. Naší předností je schopnost návrhu náhrady původní skříně za novou, svařovanou. Takto vyhotovená skříň má pak daleko lepší mechanické parametry (tuhost, hmotnost, ..). Konstrukce nových svařovaných skříní je podpořena pokrokovými metodami navrhování jako jsou výpočty metodou konečných prvků (MKP, FEM) a optimalizace tvarů.