SPU – systém preventivní údržby zařízení

Díky propracovanému Systému Preventivní Údržby dokážeme zákazníkovi ušetřit nemalé finanční prostředky, které by musel vynaložit při havarijních stavech, následných opravách zařízení a škodách vzniklých z výpadku odstavení provozu (výroby). Včasné odhalení závady a její rychlá oprava je tedy základem úsporných opatření. Díky zkušenostem v oboru a vyspělým technologiím, zejména vibrodiagnostice a termovize dokážeme včas a velmi sofistikovaně danou závadu, její vznik a příčinu velmi rychle zaregistrovat. Na základě výsledků revize (kontroly zařízení) pak následně doporučit další postup pro co nejrychlejší a nejlevnější odstranění této závady.

Evidence převodových zařízení zákazníka včetně monitorování stavu s doporučením pořadí oprav a revizí jednotlivých zařízení je nedílnou součástí Systému Preventivní Údržby. Výstupem pro zákazníka je jednoduchý a velmi přehledný soupis veškerých kontrolovaných pohonů (převodovek) s grafickým znázorněním a stručným popisem jejich stavu.