Evidence zařízení zákazníka

Evidence převodových zařízení zákazníka včetně monitorování stavu s doporučením pořadí oprav a revizí jednotlivých zařízení je nedílnou součástí Systému Preventivní Údržby.

Výstupem pro zákazníka je jednoduchý a velmi přehledný soupis veškerých kontrolovaných pohonů (převodovek) s grafickým znázorněním a stručným popisem jejich stavu.

U našich stálých zákazníků, kteří mají uzavřenou servisní smlouvu evidujeme zařízení v námi vyvinutém sofistikovaném softwaru, díky kterému jsme schopni sledovat trendy stavu jednotlivých zařízení a následně doporučovat termíny dalších prohlídek, popřípadě oprav zařízení, tak abychom zajistili co nejefektivnější a bezporuchový provoz.