V případě požadavku na náhradu již stávající převodovky popřípadě celého koncepčně zastaralého pohonu (kombinace převodovky a jiného druhu přenosu výkonu – řemenový, řetězový) jsme schopni s použitím moderních metod konstruování a inovativního přístupu navrhnout a zajistit dodávku nového řešení – převodovky.

Naší specializací je navrhování nových průmyslových převodovek o vyšších výkonových parametrech při zachování původních zástavbových a připojovacích rozměrů.

Standardní postup při návrhu a konstruování nových převodovek:

 • technická konzultace se zákazníkem
 • vypracování předběžného návrhu převodovky
 • rozměrové  a pevnostní výpočty převodovek dle ČSN, DIN, AGMA
 • výpočet a analýza jednotlivých dílů (těleso, hřídele, spojky) pomocí metody konečných prvků (MKP, FEM)
 • tvorba finální výrobní dokumentace
 • vypracování provozně technických podmínek pro převodovky

Ve výrobním programu firmy GEAR SERVICE s.r.o. jsou tyto hlavní druhy převodovek:

 • čelní převodovky
 • převodovky s kuželovým převodem
 • kuželočelní převodovky
 • šnekové převodovky
 • kombinované převodovky
 • ostatní speciální převodovky