Šnekové převodovky UZP

Tato typová řada šnekových převodovek je založená na šnekovém soukolí, konstruovaná modulárním systémem. Díky tomu je možné používat převodovku se šnekovou nebo čelní předlohou.
Tyto převodovky jsou používané v podobných aplikacích jako převodovky TSA, využívající výhodu šnekového převodu – tichý chod a při vyšším převodě samosvornost.

Typ Z – převodovka šneková
Typ CZ – převodovka s čelným a šnekovým soukolím
Typ ZZ – převodovka s dvojitým šnekovým soukolím
Typ EZ – převodovka šneková s elektromotorem
Typ ECZ – převodovka s čelním a šnekovým soukolím s elektromotorem
Typ EZZ – převodovka s dvojitým šnekovým soukolím s elektromotorem