Součástí pravidelných prohlídek je vypracování technické zprávy (TECHNICAL REPORT), která detailně popisuje stav jednotlivých zařízení včetně doporučení jejich opravy. Při opakovaných servisních prohlídek je součástí zprávy i přehledný, zjednodušený souhrn stavu jednotlivých zařízení obsahující porovnání minulého stavu a stavu zjištěného poslední prohlídkou. Tento souhrn je velmi účinnou pomůckou pro plánování oprav jednotlivých zařízení a tím i plánování nákladů na jejich údržbu.

U našich stálých zákazníků, kteří mají uzavřenou servisní smlouvu evidujeme zařízení v námi vyvinutém sofistikovaném softwaru, díky kterému jsme schopni sledovat trendy stavu jednotlivých zařízení a následně doporučovat termíny dalších prohlídek, popřípadě oprav zařízení, tak abychom zajistili co nejefektivnější a bezporuchový provoz.