Společnost GEAR SERVICE s.r.o. zajišťuje svými kvalifikovanými pracovníky kompletní rozsah servisních činností potřebných při montáži,  provozu a údržbě průmyslových převodovek a pohonů. Servisní činnost je prováděna zejména v době plánovaných či neplánovaných odstávek na všech typech převodových zařízení od různých výrobců.

Při servisních pracích je využíváno nejmodernějších metod technické diagnostiky jako je měření vibracíustavování pohonů pomocí laseru a termodiagnostika.