Při servisních činnostech prováděných pracovníky společnosti GEAR SERVICE s.r.o. je mimo jiné využíváno nejmodernějších metod technické diagnostiky a to zejména ustavování pohonů pomocí laseru, termodiagnostiky a vibrodiagnostiky. Detailní popis jednotlivých úkonů je popsán v jednotlivých sekcích.