Diagnostický monitorovací systém GEAR Systems GSS 1.0.1

  • Monitorování vibrací převodovek systémem GSS zajistí včasnou detekci, identifikaci poruchy a určení příčiny jejího vzniku. Predikce těchto závad zamezí nevratnému poškození ozubení, ložisek, atd. S tím také souvisí eliminace náhlých odstávek způsobených totální havárií strojního uzlu. Konečným přínosem tohoto systému je minimalizace nákladů spojených se skladováním náhradních dílů, nečekaných prostojů výrobních linek, atd.
Pokud jste hledali SERVISNÍ diagnostiku klikněte zde

Stručný popis systému GSS

Měření vibrací a teploty je řešeno pomocí čidel umístěných na vyhovujících měřících místech v blízkosti měřených ložisek. Naměřený signál z jednotlivých čidel je následně přenášen pomocí kabeláže do vyhodnocovací jednotky.

Vizualizace je následně řešena signalizačním sloupkem pomocí sumárních digitálních výstupů (zelená – provoz, žlutá – upozornění, červená – výstraha), stejně tak jsou výstupní binární digitální signály zavedeny do řídicího systému a následně na display vyhodnocovací jednotky.  Náhled na aktuální měřené hodnoty měřených parametrů vibrací je možno skrze dodávaný software (součást dodávky).