Společnost GEAR SERVICE s.r.o. zajišťuje dodávku šnekových ozubených kol o těchto parametrech:

šnekové ozubení válcové

  • jednochodé modul 1 – 8, průměr kola do 800 mm
  • vícechodé modul 1 – 6, průměr kola do 300 mm

šnekové ozubení globoidní

  • parametry globoidního soukolí je nutné konzultovat s naším obchodním oddělením