Nepravidelné prohlídky – na vyžádání zákazníka při podezření poruchy, s následným vyhodnocením stavu (technical report) a doporučením

Servisní zásahy – po dohodě se zákazníkem zajišťujeme kompletní servis, v rozsahu od demontáže zařízení po opravu, následnou montáž opraveného zařízení na pozici.

Jedna z možností je opravit zařízení v místě montáže, popřípadě provádíme odvoz do našich dílen a následně zpět.

Při vznesení požadavku na co nejrychlejší zprovoznění poškozeného případně zhavarovaného zařízení jsme schopni zajistit provizorní opravu přímo v místě montáže tak aby bylo schopné jej co nejdříve provozovat. Při opravě zařízení provedou naši technici zmapování a zdokumentování poškozených dílů, ty následně v co nejkratším možném termínu vyrobíme a v součinnosti se zákazníkem naplánujeme konečnou a plnohodnotnou opravu.

V případě servisní smlouvy, řešíme servisní zásahy velice pružně, jelikož o zařízení, které je nutné opravit máme kompletní záznamy a přehled.