Technická diagnostika

Při servisních činnostech prováděných pracovníky společnosti GEAR SERVICE s.r.o. je mimo jiné využíváno nejmodernějších metod technické diagnostiky a to zejména ustavování pohonů pomocí laseru, termodiagnostiky a vibrodiagnostiky.

Detailní popis jednotlivých úkonů je popsán v jednotlivých sekcích.

 

obr15
Termodiagnostika
obr14
Ustanování pohonů pomocí Laseru
Technická diagnostika
Měření vybrací